Medlemsansvarig SPHK?

Skulle du vilja hjälpa SPHK som ny medlemsansvarig. SPHK är en specialklubb under SKK. Vi har idag drygt 1 200 medlemmar fördelat på 4 rasklubbar och 6 distrikt, varav västra distriktet är vilande. För att bli medlem i SPHK söker man sitt medlemskap via SKK online. De placerar in medlemmen/medlemmarna

Fortsätt läsa

Klubbaktiviteter

Den pågående coronapandemin påverkar oss alla i stort som i smått. Bl.a. påverkas hundaktiviteter och för att hålla er uppdaterade om vad som gäller rekommenderas att ni följer det som skrivs på sphk.se och skk.se.

Fortsätt läsa

Bilder till domarkonferens

SKK skall genomföra en domarkonferens för de polara raserna 2022. Annika Uppström har tagit på sig ansvaret för att samordna arbetet med att ta fram det material som skall användas under konferensen. För detta arbete behöver hon bilder och dessa vill hon ha senast den 1 augusti 2020. För ytterligare

Fortsätt läsa

Inställda evenemang!

Pga av den pågåpende copronaepedemin har Mälardalens årsmöte den 4 april 2020 har ställts in! Vi återkommer inom kort med ett nytt datum, hälsningar Styrelsen Mälardalen. 2. Utställningen i Ånnaboda den 21 maj har ställts in!    Under rådande omständigheter ställs utställningen i Ånnaboda den 21 maj in.     

Fortsätt läsa