Arrangemang

Kallelse till Årsmöte 2019 för SPHK Mälardalen

Söndagen 7 april 2019 klockan 14.00 Lindströmska huset, Tjusta skolväg 10 i Håbo-Tibble.

På dagordningen: ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner skickas skriftligen och underskrivna samt vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 4 veckor före årsmötet dvs 2019-03-10.

Motioner skickas till: sekreterare.m@sphk.se

Helene Werner, Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna

Varmt välkomna önskar Styrelsen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SPHK Mälardalen inbjuder
till officiell utställning

torsdag den 30 maj 2019 i Ånnaboda

Domare:
Kerstin Einarson dömer siberian husky
Svante Frisk dömer samojed, grönlandshund och alaskan malamute
Med reservation för ev. domarändringar

Anmälan: 
Via SKK:s internetanmälan, https://hundar.skk.se/internetanmalan

Per post/mail: Använd SKK:s blankett ”Tävlingsanmälan” (finns att hämta på www.skk.se) skicka den per mail till  utstsphkmalardalen@gmail.com eller via post till Helene Werner, Vretbostigen 6, 635 09 Eskilstuna. Anmälningsavgiften sätts in på SPHK Mälardalens bankgiro: 171-5788 senast 2/5-2019

Veteran över 10 år samt flerhundsrabatt går inte att utnyttja via SKK:s internetanmälan

Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, valpklass 6-9 mån: 150 kr
Junior, unghund, bruks, öppen, championklass: 320 kr 
Veteranklass 8 – 10 år: 280 kr
Veteranklass över 10 år: Gratis
Flerhundsrabatt; halv avgift fr o m 3:dje hunden som anmäls med samma ägare
Sista anmälningsdag och betaldag är den 2/5-2019

Alla anmälningar är bindande! Obligatoriskt medlemskap i SPHK i officiella klasser enligt SKK:s regelverk. Hundar, vars ägare är bosatta i Sverige skall vara registrerade i SKK. 
För utlandsägd hund måste kopia på stamtavlan bifogas i anmälan.
Ha alltid med giltigt medlemskort i SPHK till utställningen, officiella klasser.

Upplysningar:
Jeanette, 073-5338160 eller Helene W 070-4120683  utstsphkmalardalen@gmail.com

Varmt välkomna!