Sista dag för motioner!

Sista dag för inlämning av motioner till distriktets årsmöte är söndagen den 11 mars. Tidigare uppgifter är felaktiga! Motioner ska skriftligen och underskrivna skickas till styrelsens sekreterare Eva Zandstra, Granitvägen 8, 725 94  Västerås.