Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i SPHK:s Mälardalsdistrikt kallas till årsmöte 2018-03-25. Kallelsen går att finna under ‘Om/Årsmöte‘ eller här.