• Träning med kick bike

  • Nordiskt spann

  • Utställning

  • Till fjälls med samojeder

  • 5 samojeder på väg

  • Chilka

Välkommen till SPHK:s distrikt Mälardalen

Distrikt Mälardalen är ett av 6 distrikt och omfattas av Örebro-, Västmanlands-, Upplands-, Stockholms- och Södermanlands län.

Det är distriktet som ska erbjuda medlemmarna aktiviteter som passar polarhundar. I verksamheten ingår aktiviteter som hjälper uppfödare och hundägare att bedöma polarhundarnas rasspecifika karaktärsdrag i förhållande till ursprungsegenskaperna. Aktiviteter kan vara hundutställningar, dragprov och draghundstävlingar träningsträffar mm.