Valpkullar

Avelsrekomedationer som ska vara uppfylla för valpförmedling

  • Både tik och hane ska vara röntgade och fria för ED och HD.
  • Både tik och hane ska de vara ögonlysta fria från ärftliga sjukdomar senast 24 månader före parning (krav för valpförmedling).
  • Både tik och hane bör vara utställd med minst Very Good i kvalitet.
  • Antingen tik eller hane bör ha ett godkänt dragprov.
  • Ett av föräldradjuren skall vara fri från PN (homozygot normal).