Styrelse

Ordförande

Peter Hultgren
Adress: Österbacka 11
62267 Tavelsjö
Telefon: 070 260 62 33
E-post: ordforande.am@sphk.se

Vice ordförande

Karina Andreasen
Adress: Syrenstorpsvägen 20
837 32 Järpen
Telefon: 070 609 33 26

Kassör

Lisa Lithammer
Adress: Vasagatan 40
722 15 Västerås
Telefon: 070 283 37 24
E-post: lisa.lithammer@gmail.com

Sekreterare

Amanda Vikner
Adress: Paksuniemivägen 253, 98191 Jukkasjärvi
Telefon: 073 080 17 19
E-post: sekreterare.am@sphk.se

Ledamot

Göran Dernebo
Adress: Rothagevägen 59
79290 Sollerön
Telefon: 070 292 03 70
E-post: gorandernebo@hotmail.com

Suppleant

Mårten Karlberg
Adress: Pelles väg 17
13558 Tyresö
Telefon: 070 376 81 77
E-post: Marten@tulpankungen.se

Suppleant

Therese Zetterlund Iwefors
Adress: Häljum 122
86294 Njurunda
Telefon: 073 546 68 31
E-post: therese.iwefors@hotmail.se