Hälsa

För att behålla alaskan malamute som en frisk ras behövs ett ständigt arbete och en noggran avel.

Ögonlysning

Ju fler malamuter som ögonlyses desto säkrare blir urvalet av friska avelsdjur.

Det är viktigt att man som uppfödare får se hela familjebilden när gäller ögonsjukdomar och inte bara hos den enskilda individen. Detta är för att man ska kunna avla på friska individer/familjegrupper och att vi även i fortsättningen ska kunna säga att vi har en frisk ras när det gäller ögonsjukdomar.

Läs mer om ögonlysning och hälsa på SKK

Höft- och armbågsröntgen

För att få registrera en valp hos Svenska kennelklubben måste båda föräldradjuren vara höftledsröntgade.

Rasklubben för Alaskan Malamute har som mål i RAS (Ras och avelsspecifika strategier) att öka antalet HD/ED röntgade hundar till minst 50 % i varje årskull.

Vi är i dagsläget en bra bit ifrån målet, men om vi alla hjälps åt så kan vi snart nå målet.
Ju fler malamuter som undersöks desto säkrare blir urvalet av avelsdjur och vi kan även i fortsättningen säga att vi har en frisk ras när det gäller HD/ED på våra malamuter.

Information om röntgenkontroll av leder hos hund, Svenska kennelklubben

Polyneuropati hos alaskan malamute

PN är en neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet hos hunden. Den drabbar olika nerver och finns i andra former hos andra raser. Tidiga symptom är missljud vid andning och/eller hesa skall på grund av förlamning i strupe/struphuvud samt dåligt koordinerade rörelser i bakbenen. Senare kommer skakningar i muskler, dålig ork samt svårigheter att behålla maten. Hunden kan också bli förlamad, oftast i bakbenen men även frambenen kan drabbas. Tillståndet kan hos enstaka individer stabilisera sig och hunden blir spontant bättre men aldrig helt funktionsduglig igen. En förvärring av symtomen kan uppstå senare i livet. Sjukdomen debuterar när hunden är mellan 4 och 14 månader. Det finns i nuläget varken botemedel eller behandling.

Den muterade genen för AMP har identifierats och det är därför möjligt att undersöka hundar med ett DNA-test.
Här finner du remiss från SKK för DNA-test.

Läs mer om Polyneuropati här