Funktionärer

Utställningsansvarig

Jennie Kraft Hult

Meriteringssekreterare

Lisa Lithammer
Solheimsgatan 7B
72334 Västerås
lisa.lithammer@gmail.com
Telefon: 070-2833724

Valberedning

Är du intresserad?
Hör av dig till sekreterare.am@sphk.se

Webbansvarig

Ida Pettersson
E-post: webmaster.am@sphk.se

Revisorer

Ordinarie: Lena Johansson
Suppleant: Marie Lemnert