Efterlysning av Bilder

Svenska kennelklubbens Domarkommitté har beslutat att SPHK ska ha nästa
exteriördomarkonferens i oktober 2022. Det kan tyckas att det är långt till dess, men med det
förarbete som alltid krävs inför en domarkonferens går tiden vansinnigt fort! Läs mer här!