Avelsrekommendationer

1. Rasklubbens rekommendationer

  • Både tik och hane ska vara röntgade och fria för ED och HD.
  • Både tik och hane ska de vara ögonlysta fria från ärftliga sjukdomar senast ett år före parning (krav för valpförmedling).
  • Både tik och hane bör vara utställd med minst en etta i kvalitet.
  • Antingen tik eller hane bör ha ett godkänt polarhundsprov.

Ett av föräldradjuren skall vara fritestat för PN (homozygot normal). From 2014-03-01 är detta ett krav för att få valpkull förmedlad. PN är en neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet hos hunden. Den drabbar olika nerver och finns i andra former hos andra raser. Läs mer om PN genom att klicka på följande: Polyneuropati hos alaskan malamute ny version 2014

 2. SKKs regler

  • För att få registrera valpar ska båda föräldradjuren ha känd höftledsstatus.
  • Det är inte tillåtet att para en tik under 18 månader och över 7 år första gången.
  • Alla SKKs grundregler och regler för uppfödning hittar du på SKK regler om uppfödning

Är du intresserad av att köpa valp?