Hälsa

För att behålla alaskan malamute som en frisk ras behövs ett ständigt arbete och en noggran avel.
Här kan du läsa mer om hälsa hos rasen samt vilka projekt som pågår.

 DSC_0536[1]

Polyneuropati hos alaskan malamute
PN är en neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet hos hunden. 

Den drabbar olika nerver och finns i andra former hos andra raser. Tidiga symptom är missljud vid andning och/eller hesa skall på grund av förlamning i strupe/struphuvud samt dåligt koordinerade rörelser i bakbenen. Senare kommer skakningar i muskler, dålig ork samt svårigheter att behålla maten. Hunden kan också bli förlamad, oftast i bakbenen men även frambenen kan drabbas. Tillståndet kan hos enstaka individer stabilisera sig och hunden blir spontant bättre men aldrig helt funktionsduglig igen. En förvärring av symtomen kan uppstå senare i livet. Sjukdomen debuterar när hunden är mellan 4 och 14 månader. Det finns i nuläget varken botemedel eller behandling.

Nyligen lyckades forskare hitta den muterade genen för AMP och det finns nu ett DNA-test. Vilket gör att du själv kan ta reda på om din hund är anlagsbärare. Här finner du remiss från SKK för DNA-test.

Läs mer om Polyneuropati här Ögonlysning

Ju fler malamuter som ögonlyses desto säkrare blir urvalet av friska avelsdjur.

Det är viktigt att man som uppfödare får se hela familjebilden när gäller ögonsjukdomar och inte bara hos den enskilda individen. Detta är för att man ska kunna avla på friska individer/familjegrupper och att vi även i fortsättningen ska kunna säga att vi har en frisk ras när det gäller ögonsjukdomar.

Pågående forskning:
Välgörenhetsorganisationen Animal Health Trust (AHT) i Storbritannien arbetar just nu (2011) med att ta fram ett DNA-test för alaskan malamute med målsättningen att identifiera vilka hundar som är bärare av anlag för ärftliga katarakter.

Genom att mejla till Bryan McLaughlin vid AHT (bryan.mclaughlin@aht.org.uk) får du helt gratis ett DNA-kit skickat hem till dig med instruktioner om hur du skall gå till väga. Höft- och armbågsröntgen

För att få registrera en valp hos Svenska kennelklubben måste båda föräldradjuren vara höftledsröntgade.

Rasklubben för Alaskan Malamute har som mål i RAS (Ras och avelsspecifika strategier) att öka antalet HD/ED röntgade hundar till minst 50 % i varje årskull.

Vi är i dagsläget en bra bit ifrån målet, men om vi alla hjälps åt så kan vi snart nå målet.
Ju fler malamuter som undersöks desto säkrare blir urvalet av avelsdjur och vi kan även i fortsättningen säga att vi har en frisk ras när det gäller HD/ED på våra malamuter.

Information om röntgenkontroll av leder hos hund, Svenska kennelklubbenÖverhettning
Viktig information! Lätt hänt!

När hunden blir varm andas den häftigt med hängande tunga och öppen mun. På det sättet avges stora mängder värme och vatten. Under hösten kan det ofta vara ganska varmt när man tränar och då måste man vara uppmärksam så att hundarna inte blir för varma. Risken är ända större om luftfuktigheten är hög.

Kör tidigt på morgonen eller på kvällen när temperaturen är låg, och är det riktigt varmt så stanna hellre hemma. Även mitt i vintern kan hundar bli överhettade om det plötsligt blir varmare.

Det kan inträffa även om det är minusgrader ute.  Läs hela artikeln här! Viktiga saker att ta med när du kör hund!
  • Sommartid:

Reflexväst
Pannlampa
Extra koppel/vajer
Första förband
Tossor
Vatten

  • Vintertid bör du även ha: (ej fjälltur)

Extra kläder till dig själv
Snacks/mat till hundarna
Karta och kompass
Extra batterier till pannlampa/telefon
Tändstickor