Årets Välgärning

Vi vill nominera en person som kanske har jobbat i det tysta men varit en stor hjälp för styrelsen under det gångna året. Allt ifrån att delta i själva planeringsarbetet inför malamutespecialen till det praktiska genomförandet på både specialen och björnrundan. Utan att tveka kavlar hon upp armarna och hugger

Fortsätt läsa

Årsmöteshandlingar

Dagordning Årsmöte 2018 Verksamhetsberättelse 2017 Balansrapport 20171231 Resultatrapport 20171231 Verksamhetsplan februari 2018 – februari 2019 Förslag på resultatbudget Malamuteklubben 2018  

Fortsätt läsa

Information gällande årsbokslutet

Medlemmarna på årsmötet 2017 önskade tidigare lägga årsmötet nästkommande år till i början malamuteveckan, vilket även nuvarande styrelse ansåg vara en god idé. Dock visade det sig att det tidigare lagda årsmötet gjort det svårt att hinna få klart årsbokslutet i tid. Enligt stadgar ska alla årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för

Fortsätt läsa

Kallelse årsmöte

  SPHK’s rasklubb för Alaskan Malamute kallar till årsmöte 2018 Tid: Söndag 4 februari klockan 19.00 – 21.30 Plats: Grövelsjögården.  www.grovelsjogarden.se Årsmötet äger rum i samband med Malamuteveckan. Motioner ska vara styrelsens sekreterare till handa senast 7 januari 2018. Dagordning enligt stadgar och utkommer senast 2 veckor innan mötet. Sekreterare:

Fortsätt läsa

Kvaltävlingar för WSA VM i sprint & medeldistans

Kvaltävlingar till WSA WM i Sveg den 8 – 11 mars 2018 Datum Plats Arrangemang Hundar Stil 13 – 14/1 *Gafsele Nedre norra km B/C hundar släde/nordiskt 19 – 21/1 Hamra Grönlandshund B/C hundar Nordiskt 2 – 4/2 Sveg Nordic Open B/C hundar Släde/nordisk 9 – 11/2 Kiruna SM B/C

Fortsätt läsa

Dragprov 100+ i samarbete med Beaver trap trail

Meritering Dp100 Meriteringstillfälle dp100 för grönlandshund, alaskan malamute och samojed i samarbete med beaver trap trail.. Plats: Norråker Datum: 22-24/3-2018 Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. Vikter: obligatorisk utrustning enligt tävlingsreglerna för Beaver trap classic. Förarmöte torsdag kväll 22/3,lottning av startordning samt bangenomgång och regler. Start för meritering 23/3, beräknad

Fortsätt läsa

Valberedningen behöver din hjälp!

Hej alla medlemmar!! Säsongen börjar komma ur sin linda och de flesta är nog fullt upptagna med alla möjliga aktiviteter med sina Malamuter. Vi i valberedningen vill dock påminna alla om att vi har ett årsmöte i början av februari då vi skall välja en ny styrelse som skall arbeta

Fortsätt läsa

WSA VM i sprint

Inbjudan till VM i sprint I länken nedan hittar du information om intresseanmälan & kval till VM i sprint som nästa gång kommer att hållas i Sveg 8-11 mars 2018. Länk till inbjudan.

Fortsätt läsa

Inbjudan Malamutespecialen 2017

Rasklubben för Alaskan malamute bjuder in till den årliga rasspecialen 3-5 November 2017 i Gafsele. I bifogat dokument hittar du information om plats, boende, aktiviteter och instruktioner för anmälan. Inbjudan malamutespecialen 2017

Fortsätt läsa