Angående bilder som publiceras

OBS!!

Alla bilder medlemmarna skickar in till klubben kan komma att publiceras på klubbens hemsida eller klubbens facebook-sidor utan att Ni tillfrågats.

Det är därför viktigt att Ni är medvetna om att när en bild skickats till oss, så har vi per automatik fått Ert lov att  publicera bilden offentligt i sammanhang med rasklubben.