SPHK Distrikt

SPHKs ordförande samt sekreterare i distrikten

Namn

Position

e-post

Telefon

Ankie Laúrsen Södra, Ordförande 0708-55 89 12
Gerda Nihlén-Pettersson Södra, Sekreterare 0723-94 41 20
Mats Jonsson Västra, Ordförande 0709-66 51 65
Dan Palmblad Västra, Sekreterare 0761-41 46 76
Petra Dalenklint Mälardalen, Ordförande 0702-73 75 42
Monica Larsson Mälardalen, Sekreterare 0702-03 04 61
Krister Mattsson Gävle-Dala, Ordförande 0727-25 94 01
Ann Tigerstrand Gävle-Dala, Sekreterare 0702-09 42 88
Alf Hallén Nedre Norra, Ordförande 0702-16 75 88
Ann-Marie B Sahlberg Nedre Norra, sekreterare 0705-72 01 51
Helen Söderström Övre Norra, Ordförande 0921-65 131
Sofia Brännström Övre Norra, Sekreterare 0703-96 83 02