SPHK Distrikt

SPHKs ordförande samt sekreterare i distrikten

Namn

Position

e-post

Telefon

Irene Hansen Södra, Ordförande 0708-36 37 35
Hanna Persson Södra, Sekreterare 0761-01 96 11
Mats Jonsson Västra, Ordförande 0709-66 51 65
Dan Palmblad Västra, Sekreterare 0761-41 46 76
Petra Dalenklint Mälardalen, Ordförande 0702-73 75 42
Monica Larsson Mälardalen, Sekreterare 0702-03 04 61
Malin Sundin Gävle-Dala, Ordförande 0706-39 85 36
Ann Tigerstrand Gävle-Dala, Sekreterare 0702-09 42 88
Alf Hallén Nedre Norra, Ordförande 0702-16 75 88
Ann-Marie B Sahlberg Nedre Norra, sekreterare 0705-72 01 51
Helen Söderström Övre Norra, Ordförande 0921-65 131
Sofia Brännström Övre Norra, Sekreterare 0703-96 83 02