SPHK Distrikt

SPHKs ordförande samt sekreterare i distrikten

Namn

Position

e-post

Telefon

Ankie Laúrsen Södra, Ordförande 0708-55 89 12
Gerda Nihlén-Pettersson Södra, Sekreterare 0723-94 41 20
Mats Jonsson Västra, Ordförande 0709-66 51 65
Dan Palmblad Västra, Sekreterare 0761-41 46 76
Helene Larsson Mälardalen, Ordförande 0703-77 44 56
Nicole Fhors Mälardalen, Sekreterare 0731-40 85 14
Krister Mattsson Gävle-Dala, Ordförande 0727-25 94 01
Ann Tigerstrand Gävle-Dala, Sekreterare 0702-09 42 88
Annica Andersson Nedre Norra, Ordförande 0702-72 53 12
Frida Brändström Nedre Norra, sekreterare 0706-88 44 05
Helen Söderström Övre Norra, Ordförande 0921-65 131
Sofia Brännström Övre Norra, Sekreterare 0703-96 83 02