Utställning

Kimiq beskuren 3_redigerad-1Inbjudan =>

Resultat – rasspecialen=>

 

 

 

 

 

 

Varför skall man gå på utställning med sin hund?
Renrasiga hundar är beskrivna i en s.k. rasstandard. I denna standard finns hundens exteriör och funktion beskriven. På en utställning gör domaren en bedömning av hur pass väl den enskilde hunden överensstämmer med rasstandarden.

Hur går en utställning till?
Den som vill få en fullständig bild av hur en utställning går till (regelverket) ska gå in på SKK:s hemsida (www.skk.se) via följande länk.  Helt kort gäller att hundarna delas in i olika klasser beroende av ålder och för varje klass bedöms hanar och tikar var för sig. De klasser som finns är:
1. Valpklass (4-6 och 6-9 mån). Valpklassen är en inofficiell klass, vilket innebär att man inte delar ut några certifikat     i denna klass. I valpklassen har man enbart en konkurrensbedömning.
2. Juniorklass, 9-18 månader.
3. Unghundsklass, 18-24 mån.
4. Bruksklass, 15 mån. och äldre
5. Öppen klass, 15 mån och äldre
6. Championklass, 15 mån och äldre
7. Veteranklass, 8 år och äldre

Alla klasser förutom valpklass, är s.k. officiella klasser. I alla dessa klasser sker först en kvalitetsbedömning = hur pass väl hunden överensstämmer med standarden. Vid denna bedömning betygssätts hundarna enligt skalan Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Diqualified och Cannot be judged. Hundar som får Excellent och Very Good går sedan vidare till en konkurrensbedömning och placeras 1-4 och om fler än fyra hundar deltar i konkurrensbedömningen, oplacerad. Hundar som erhåller Excellent kan även få kvalitetspriset ”Certifikatskvalitet” (CK).

När detta moment är klart ställs de hanar, respektive tikarna som erhållit CK mot varandra och tävlar i klasserna ”Bästa hane/tik”. Hundarna placeras 1-4, resp. oplacerad och här utdelas ett ”Certifikat” (cert*/) ut till den bäst placerade hund som har en bruksmerit. Bästa hane möter sedan bästa tik om titeln ”Bäst i rasen” (BIR) och den som blir tvåa får priset ”Bäst i motsatt kön” (BIM). Skulle fler än en ras finnas med på tävlingen följer sedan tävlingen om ”Best in show” (BIS) och på riktigt stora utställningar har man innan BIS-tävlingen, även en tävling om ”Bäst i gruppen” (BIG) och då tävlar alla BIR-hundar inom samma grupp (grönlandshunden tillhör grupp 5) mot varandra och segraren går sedan till BIS-tävlingen. Det finns ytterligare ett antal finaltävlingar och det finns beskrivet i regelverket för utställningar, se ovanstående länk.

*/ För att erhålla titeln Svensk Utställningschampion (SE UCh) krävs tre cert, plus en dragmerit, se mer om detta på         följande länk.

Vad krävs för att få vara delta på en utställning?
1. För att få delta på SPHK:s utställning krävs medlemskap i SPHK. I övrigt se ovanstående  regelverk för utställningar.
2. Hunden skall vara registerad hos SKK. Det finns undantag och vilka dessa är finner du på länken om regelverket för     utställningar.
3. Hunden ska vara vaccinerad.

Hur är ”gången” under en utställning?
1. Anmälan till SPHK:s utställningar sker på en särskild blankett som du hittar på klubbens hemsida. Sista                         anmälningsdag och vem du ska betala startavgiften till framgår av inbjudan. Det går  ofta att göra anmälan                   elektroniskt.
2. Några dagar före utställningen får du ett PM för utställningen hemskickad. Av PM:et framgår bl.a. vilket                       startnummer hunden har, samt när sekretariatet öppnar och när bedömningen startar. Tid för när just din                   hund kommer att bedömas anges dock inte pga. att det är omöjligt att ange.
3. När du kommer till utställningsplatsen söker du upp sekretariatet och visar upp hundens vaccinationsintyg. I               samband med detta får du hundens nummerlapp, om du inte redan har fått den hemskickad.
4. När bedömningen startar kommer ringsekreteraren att ropa upp vilka startnummer som ska in i ringen, så det             gäller att vara på plats så att man inte ”missar tåget”.
5. De olika klasserna bedöms i följande ordning. Valpar hanar och tikar. Sedan följer juniorklass (junkl),                           unghundsklass (ukl), bruksklass (bkl), öppen klass (ökl), championklass (chkl) och veteranklass (vetkl). Först                 bedöms samtliga hanhundar i dessa klasser och därefter tikarna.
6. När bedömningen av din hund är klar kan du hämta den skrivna kritiken för din hund i domartältet.

Kom ihåg!
Under en utställning ska en domare bedöma ett stort antal hundar, ofta under tidspress. Har du ambitionen att visa upp din hund från dess allra bästa sida så måste du träna dig och hunden (du åker väl knappast till en tävling/meritering med en otränad hund!?). Du skall kunna ställa upp hunden snyggt i löst koppel och du skall kunna få den att röra sig (trava) på ett för rasen lämpligt sätt och kom ihåg att hunden skall gå på din vänstra sida.

Se också till att huden är välvårdad, vilket kan betyda att den kan vara i behov att ett bad, då allt grävande och annat meckande som den håller på med ofta innebär att den inte alltid är helt ren.

Bore Ånnaboda 1_redigerad-1