Utställning – Inbjudningar

  1. Nedre Norras utställning i Ånge den 3 augusti, se distriktets hemsida.
  2. Södras utställning i Vårgårda den 7 september, se distriktets hemsida.
  3. Rasklubben för grönlandshunds utställning ”Rasspecialen” i Mora den 14 september hittar du här.
  4. Gävle-Dalas utställning i Mora den 15 september, se distriktets hemsida.
  5. Mälardalsdistriktets utställning i den 5 oktober i Eskilstuna, se distriktets hemsida.
  6. Rasklubben för alaskan malamutes utställning i Uddevalla den 2 november, se rasklubbens hemsida. Det är i dagsläget oklart om denna utställnin enbart riktar sig till alaskan malamute, eller om även övriga polara raser kommer att bjudas in.