Uppfödare

Uppfödare

ASASAQ
Lena Tano
Trollhättan
Mobil: 070-3370438
E-mail
KALAALLIT
Maria Lütken
Ånimskogs Viken 202
662 97 ÅNIMSKOG
Tel: 0532-25236 Mobil: 070-2514201
E-mail
Hemsida: www.kalaallit-vanerbacken.se
NERRIVIK
Gunilla Mellgren & Åke Wedin
Lövlunda 131
831 91 ÖSTERSUND
Tel: 063-12 21 12 Mobil: 070-681 64 77
E-mail (Gunilla) eller E-mail (Åke)
Kallasgården
Gösta Karlberg
Hembornsvägen 16
795 92 RÄTTVIK
Tel: 0248-143 86, mOBIL: 070-621 43 86
E-mail
Hemsida: www.kallasgarden.se
RENNFOKK
Anne Nørbech & Gisle Uren
Hådalen
NO-7374 Røros
Norge
Tel Gisle: + 47 917 27 477
E-mail (Gisle) eller E-mail (Anne)
Hemsida: www.rennfokk.no
<-TILLBAKA