Styrelse

Ordförande
2 (1)
Helén Söderström
Hedsvedjevägen 30
961 44 Boden
Mobil: 076-14 65 131
E-post ordforande.grl@sphk.se
Sekreterare
Sofia Wallin
Masurvägen 20
941 91 Piteå
Tel: 070 396 83 02
E-post sekreterare.grl@sphk.se 
Kassör
Reiné beskuren förminskad

Reinè Taekema
Uls-Väsby 22
740 10 Almunge
Tel: 0174-261 04, 070-88 77 005
Ledamot
Hélène Ouchterlony till hemsidan
Hélène Ouchterlony
Hanstavik 15
134 61 Ingarö
Tel: 08-570 275 65
Ledamot
Carina Olsson
Kongeslingan 7
644 31 Torshälla
Tel: 070 760 46 76
 
Suppleant
Niklas Karlsson
Skäleryr 331
451 92 Trollhättan
Suppleant
Vakant
 

Rasklubbens   postgironummer: 51 75 13 – 8