Övriga funktionärer

  FÖRTROENDEVALDA  
Ombud i SPHK:s styrelse
2 (1)
Helén Söderström
(se ordf.)
Revisor
Frank
Frank Ouchterlony
Hanstavik 15
134 61 Ingarö
Tel: 08-570 275 65
Revisorsuppl.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jan-Olof Högström
Meriteringssekreterare

Sofia Wallin (se ledamot i styrelsen)

Kontaktperson mot SKK i domarfrågor
Hélène Ouchterlony (se ledamot i styrelsen)
Repr. i SPHK:s valberedning   
2 (3)
Lennart Andersson (se webbredaktör)
Valberedning

Elin Mattsson
Tel:
Valberedning
Sandra Tellström
Tel:  073 97 97 757
Valpförmedlare & ompl.


Maria Lütken
Tel. 070-251 42 01 
Utställningssektionen
Hélène Ouchterlony
(se ledamot i styrelsen)
Webbredaktör
2 (3)

Lennart Andersson
Tel: 070 050 45 49
E-post