Övriga funktionärer

  FÖRTROENDEVALDA  
Ombud i SPHK:s styrelse
2 (1)
Helén Söderström
(se ordf.)
Revisor
Frank
Frank Ouchterlony
Hanstavik 15
134 61 Ingarö
Tel: 08-570 275 65
Revisorsuppl.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jan-Olof Högström
Meriteringssekreterare
2 (2)
Lena Tano (se ledamot i styrelsen)
Kontaktperson mot SKK i domarfrågor
Hélène Ouchterlony (se ledamot i styrelsen)
Repr. i SPHK:s valberedning   
2 (3)
Lennart Andersson (se webbredaktör)
Valberedning
Ulla
Ulla Lindroth Andersson
Tel: 076 882 25 11
Valberedning
josefine-domstedt-2
Josefine Dömstedt
Tel: 073-848605
Valpförmedlare & ompl.
2 (4)
Monika Hjelm
Tel: 0657-352 35 el. 072-743 32 99

Maria Lütken
Tel. 070-251 42 01 

Utställningssektionen
Hélène Ouchterlony
(se ledamot i styrelsen)
Webbredaktör
2 (3)

Lennart Andersson
Tel: 070 050 45 49
E-post