Övriga funktionärer

  FÖRTROENDEVALDA  
Ombud i SPHK:s styrelse
2 (1)
Helén Söderström
(se ordf.)
Revisor
Frank
Frank Ouchterlony
Hanstavik 15
134 61 Ingarö
Tel: 08 570 275 65
Revisorsuppl.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jan-Olof Högström
Meriteringssekreterare &
Webbredaktör


Lennart Andersson
Tel. 073 050 45 49
E-post

 
SPHK:s valberedning   

Hélène Ouchterlony (se styrelsen)
Rasklubbens valberedning

Elin Mattsson
Tel:
Rasklubbens valberedning

Sandra Tellström
Tel:  073 97 97 757
Valpförmedlare 

Maria Lütken
Tel. 070 251 42 01 
E-post
Valpförmedlare 

Monica Hjelm
Tel. 072 743 32 99
E-post
Utställningssektionen

Hélène Ouchterlony
(se ledamot i styrelsen)