Övriga funktionärer

Ombud i SPHKs styrelse

Helén Söderström
Se ordförande

Revisor

Frank Ouchterlony
Hanstavik 15
134 61 Ingarö
Tel: 08-570 275 65

Revisorsuppl.

Jan-Olof Högström

Meriteringssekreterare

Lennart Andersson
Tel: 070 050 45 49
Email: 2luba@telia.com

SPHKs valberedning

Hélène Ouchterlony
Hanstavik 15
134 61 Ingarö
Tel: 08-570 275 65

Rasklubbens valberedning

Amanda Vikner &
Melissa Hermans

Valpförmedlare & omplacering

Maria Lütken
Tel. 070 251 42 01
Monica Hjelm
Tel 072 743 32 99

Utställningssektionen

Hélène Ouchterlony
Hanstavik 15
134 61 Ingarö
Tel: 08-570 275 65

Webbredaktör

Lennart Andersson
Tel: 070 050 45 49
Email: 2luba@telia.com