Övriga aktiviteter

Mot äventyret

Förutom diverse tävlingarmeriteringar och utställningar som ni kan läsa om på andra sidor av denna hemsida, så arrangerar och rekommenderar rasklubben även andra aktiviteter. Dessa aktiviteter hittar du på denna sida.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SPHK Övre Norra inbjuder

till träningsdag av vintercamp söndagen den 3 februari 2019.

Många funderingar kommer in angående tältning och dylikt vintertid. Därför erbjuder nu SPHK övre norra en hel dag då vi går igenom livet på tur vintertid.

Program: Samling kl 09:00 hos Helen Söderström Hedsvedjevägen 30 961 44 Boden.
KL.09:30 Kortare teoretisk genomgång av packning, utrustning och alternativa tillvägagångssätt.
Kl. 10:30 Praktisk övning utomhus med stegvis genomgång av iordningställande av vintercamp.
Kl. 12:30 Tillagning av lunch utomhus, (lunch ingår i anmälan) dock sker tillagning i grupp alternativt individuellt.
KL.14:00 Utvärdering och summering av dagen inomhus, samt film i samband med avslutningsfika.

Avslut ca kl 16:00

Anmälan sker till ordförande.grl@sphk.se.

Pris: 400 kr, ingår lunch samt fika. Betalas till SPHK Övre Norra på postgiro nr: 561887-1, skriv namn på betalningen. Betalning/anmälan senast 27/1 20190

Att tänka på/ta med:

  • Tält (behöver ej vara ett vintertält)
  • Liggunderlag
  • Sovsäck
  • Kök(spritkök) inklusive matkärl/bestick
  • Liten spade
  • Snöskor alternativt turskidor/skidor
  • Kläder efter väder

Vid behov att låna utrustning meddela detta vid anmälan, så ordnar vi detta.

Varmt välkomna!

Helen och Sofia

Inbjudan från Övre Norra om kurs i vintertältning 2019-02-03.