Omplacering

Du som av någon anledning behöver omplacera en hund kan skicka information om hunden (gärna med bild) till rasklubbens styrelse och till hemsidans redaktör Lennart Andersson. Beskriv hunden kortfattat och ange reg. nr., eventuella meriter, storlek, temperament m.m.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vi har inga omplaceringar för tillfället.