Meritering

       

 

 

 

 

Vid val av aveldjur inför en parning är det ett antal olika faktorer som måste beaktas. För grönlandshunden är självfallet arbetsförmågan framför en släde en av de viktigaste. För att på ett objektivt sätt kunna jämföra olika hundar har därför SPHK tagit fram ett antal dragprov för att testa hundarnas arbetsförmåga.

Dragmeritering av grönlandshund kan genomföras i både pulka- (nordisk) och slädhundstil och över olika distanser De dragprov som är godkända för grönlandshund är Dp10, Dp60, Dp100+ och Dp250+. Dragproven genomförs, som namnen antyder, över olika distanser, från 10 kilometer till över 250 kilometer. Kompletta regler för meritering finns på rasklubbens hemsida under ’Arkiv/Regelverk/SPHK Meriteringsregler 2017-2021.pdf’.

För att hunden skall erhålla någon av titlarna Svensk Utställningschampion (SE UCh), Svensk Polarhundschampion (SE (Polar) Ch), eller Polardragprov (PDP) krävs att ett eller flera dragprov har avlagts. Regelverket för dessa titlar finns i meriteringsreglerna.

Före start ska en korrekt ifylld blankett (Anmälningsblankett Provtillfälle, säsongen 2017-2021) och kopior på stamtavlor för icke svenskregistrerade hundar lämnas in till sekretariatet. Det är mycket viktigt att denna blankett är korrekt ifylld, i annat fall kan start nekas. Blanketten finns på rasklubbens hemsida under ’Arkiv/Blanketter/Anmälan meritering 2017-2021.pdf’.

Avgiften för meritering ingår i startavgiften till meriteringen, eller om meritering ingår tävling, i startavgiften för tävlingen.

Godkända meriteringstillfällen 2019

Typ av meritering Plats och tid Arrangör
Dp10 5 januari Nässjö Artic Race, Nässjö SPHKs södra distrikt
Dp60 18-19 januari Vinterträffen i Hamra 1/. SPHKs rasklubb för grönlandshund.
Dp10 20 januari Vinterträffen i Hamra. SPHKs rasklubb för grönlandshund.
Dp10 5 februari Malamuteveckan i Grövelsjön. SPHKs rasklubb för alaskan malamute.
Dp60 7-8 februari Malamuteveckan i Grövelsjön. SPHKs rasklubb för alaskan malamute.
Dp60 12-13 februari samojedernas vintersamling i Furudal. SPHKs rasklubb för samojed.
Dp10 14 februari samojedernas vintersamling i Furudal. SPHKs rasklubb för samojed.
Dp60 23-24 februari Kalla Koppen i Stöttingfjället (Lycksele). SPHKs rasklubb för alaskan malamute.
Dp10, släde 1 mars Axaeco Gafsele Open (SM-veckan) i Gafsele 2/ Gafsele SHK och Föreningen lag 42 Team Sollefteå.
Dp10, pulka 2 mars Axaeco Gafsele Open (SM-veckan) i Gafsele 2/ Gafsele SHK och Föreningen lag 42 Team Sollefteå.
Dp100+ 5-8 mars Polardistans i Särna. SPHK
Dp250+ 5-8 mars Polardistans i Särna. SPHK

1/ Anmälningsblankett till Vinterträffen i Hamra.
2/ Anmälan skickas till lag42@wildtribes.se.