Faddrar

Har du frågor rörande grönlandshund och vill kunna träffa personer som har denna ras så kan du vända dig till någon av de nedanstående personerna. Sverige är ett långt land men förhoppningsvis finns någon inom ett rimligt avstånd.

ÖVRE NORRA
Michael Nägel-Schmidt, Hällnäs
Tel.: 0933-20429 el. 076-1080707

Helén Söderström, Boden
Tel.: 091-65131 el. 076-1465131

NEDRE NORRA
Åke Wedin & Gunilla Mellgren, Östersund
Tel.: 063-122112

Harriet Svensson, Strömsund
Tel.: 0670-31115

Lars Hammarfalk, Åsarna
Tel.: 0682-22075

GÄVLE DALA
Gösta Karlberg, Rättvik
Tel.: 0248-14386 el. 070-621 43 86

Kenth & Monica Hjelm, Hamra
Tel.: 0657-35 235

MÄLARDALEN
Ulla Lindroth Andersson & Lennart Andersson
Tel.: 0171-57969

Evert Larsson & Monica Larsson
Tel.: 0220-261 70 el. 070-310 95 41

VÄSTRA
Maria Lütken
Tel.: 0532-25236 el. 070-2514201

Lena Tano, Trollhättan
Tel.: 070-3370458

SÖDRA