Faddrar

Tag gärna kontakt med någon av de nedanstående personerna som bor i ditt distrikt som har Grönlandshund.
En fadder skall vara behjälplig till dem som funderar på att införskaffa en grönlandshund och som först vill
träffa rasen samt har några frågor gällande rasen.

ÖVRE NORRA Michael Nägel-Schmidt, Hällnäs Tel.: 0933-20429 el.  076-1080707
Helen Söderström, Boden Tel.: 091-65131 el. 076-1465131
NEDRE  NORRA Åke Wedin & Gunilla Mellgren, Östersund Tel.: 063-122112
Harriet Svensson, Strömsund Tel.:  0670-31115
Lars Hammarfalk, Åsarna Tel.: 0682-22075
GÄVLE   DALA Gösta Karlberg,  Rättvik Tel.: 0248-14386 el. 070-621 43 86
Kenth & Monica Hjelm, Hamra Tel.: 0657-35 235
MÄLARDALEN Ulla Lindroth Andersson & Lennart Andersson Tel.: 0171-57969
Evert Larsson   & Monica Larsson Tel.: 0220-261 70 el. 070-310 95 41
VÄSTRA Maria Lütken Tel.: 0532-25236 el. 070-2514201
Lena Tano,   Trollhättan Tel.: 070-3370458
SÖDRA