Årsmöte 2019

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmar i SPHK:s rasklubb för grönlandshund kallas härmed till årsmöte fredagen den 18 januari 2019 kl. 20.00, plats bystugan i Hamra. Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare tillhand senast 4 veckor före årsmötet. Sekreterare Sofia Wallins mailadress är: sekreterare.grl@sphk.se

Hamra ligger längs riksväg 310 mellan Västbacka (E45) och Los och bystugans koordinater är 61o39’35.00”N, 14o59’56.14”Ö. 

Välkomna! 

Kallelsen och kommande årsmöteshandlingar finns också att läsa under ‘Aktiviteter/Övriga aktiviteter‘.