Motionsklass under Vinterträffen

Vid ett styrelsemöte den 9/1 beslutades att införa en motionsklass, 10 km, under Vinterträffen. Motionsklassen kommer att genomföras i anslutning till Dp10-meriteringen den 21/1, med första start ca 11:30. För deltagande krävs att man uppvisar stamtavla och vaccinationsintyg för sin hund/-ar. Man kan delta i pulka, lina eller slädhundklass. Deltagare i motionsklassen får ej passera deltagare i meriteringsklasserna.

Startavgift 150 kr/spann som skall betalas in på PG 517513-8. Namn på den deltagande  samt klass (= motionskalss) ska anges på betalningen. Vid sen anmälan/på plats skall startavgiften betalas via Swish till tel. 070 88 77 005. Anmälan kan ske fram till kl. 15:30 den 20/1.

För ytterligare information se rasklubbens hemsida.