Styrelsemötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte 2017-05-03 finns nu att läsa under ‘Dokument/Protokoll/Från styrelsemöten/Styrelsemöten 2017‘, eller här.