Senaste nytt från styrelsen

Vad arbetar styrelsen med just nu?

Vissa tider under året är arbetet med meriteringar mindre intensivt så nu är vi inne i en period med delar av det arbete som finns i vår verksamhetsplan.

Styrelsen för Rasklubben kommer att genomföra en arbetshelg den 17-18/6.

Arbetet under helgen kommer att vara inriktat på arbete med RAS kompendiet, meriteringar för säsongen 2017-2018, arbeta med frågan ang informationsspridning och material till Stockholms hundmässa där vi samarbetar tillsammans med de tre andra polara raserna.

Vi kommer att arbeta med förberedelser inför vår rasspecial och höstträff i Arboga, Herrfallet, helgen den 16-17/9.

Om ni har någon fråga som ni tycker att vi i styrelsen ska kika på så skicka gärna ett mail till ordförande Helen Söderström, hedsvedjan@hotmail.com

 

Hälsningar

Styrelsen

Helen S 170517

PS. För den som önskar ytterligare information så finns den att läsa under ‘Dokument/Protokoll/Från styrelsemöten‘. DS.