Kontakt

Styrelsen i SPHK Gävle-Dala

Ordförande

Krister Mattsson, Ljusne        ordforande.gd@sphk.se             072-725 94 01

Sekreterare

Ann Tigerstrand, Voxna         sekreterare.gd@sphk.se        070-209 42 88

Kassör

Malin Sundin, Orsa              ylajarvis@gmail.com                 070-639 85 36

Ledamöter

Kim Cerny, Järbo                   kim@varghvites.com                076-204 88 24

Karin Lundwall                     klalarin@live.se                           076-848 09 48

Suppleanter

Jessica Cerny, Järbo             jessica@varghvites.com           073-628 09 79

Peter Tigerstrand, Voxna                                                       076-144 76 12

Revisorer

Ingeli Hedberg

Revisor nr 2 vakant

Revisorssuppleanter

Erik Sundin

Revisor supp.nr 2 vakant

Valberedning

Elin Mattsson (sammankallande)

Emma Kjellström