Distriktskarta

Kartan visar distriktens utbredning
i Sverige.SPHK indelas geografiskt i sex distrikt
Övre Norra;
Nedre Norra; Gävle-Dala;
Mälardalen; Västra; Södra
Klicka i kartan så hamnardu på
distriktens hemsidor.