Årsmöte 7 april

Välkommen till Gävle-Dalas årsmöte 7 april 2018

Plats: Orsa Bowling

Tid: 19,00

Möteshandlingar:

Dagordning SPHK Gävledalas årsmöte 7 april 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Balansrapport-2017

Resultatrapport-2017

revisionsberättelse_20180404