Domarbyte och förlängd anmälningstid utställning

Officiell utställning på Orsa camping 8 april

Pga domarbyte förlänger vi anmälningstiden till 17 mars

Alaskan Malamute & Samojed; Sonny Ström

Grönlandshund & Siberian husky; Arild Berget

 

anmälan via mail till anmalan.gd@sphk.se