Funktionärer

Revisorer

Jan-Olof Högström
Sundsvall
070-561 47 83
framakad@gmail.com

Mari Karlsson

Revisorsuppleanter

Helen Werner

Jenny Larsson

Utställningsansvarig

Anneli Jönsson
073-083 22 16
kennel@deejasome.se

Tävlingssekreterare

Linda Almquist
Linköping
013-58373
snotrollens@telia.com

Medlemssekreterare

Sara Mårtensson
Skyttestigen 7
83139 Östersund
medlem@sphk.se

Valberedning

Michael Berglöf (SAM) – Sammankallande
Tel: 070-7273771
qola@msn.co

Cecilia Almén (SH)
0763-45 69 30
kassor.s@sphk.se

Helene Ouchtlerlony (GRL)

Thorbjörn Tellström (AM)