Års- och fullmäktigemöten under 2021

Års- och fullmäktigemöten under 2021 SKKs Föreningskommitté har fattat följande beslut som rör årsmötessäsongen 2021:   Fysiska års- och fullmäktigemöten Föreningskommittén avråder under rådande omständigheter fortsatt från fysiska årsmöten. Avrådan sker mot bakgrund av medlemmars olika förutsättningar att delta i möten och de goda möjligheter som finns för att genomföra

Fortsätt läsa

Planerar du att para din tik – läs det här först!

Artikel SPHK – siberian husky och alaskan malamute Planerar du att para din tik – läs det här först! Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) vänder oss med den här artikeln till uppfödare och blivande uppfödare av siberian husky och alaskan malamute inom Svenska Kennelklubben. UKK ansvarar för att sprida kunskap om

Fortsätt läsa

Betr. Uppdaterad information – Covid-19

SKKs presidium har gjort en ny bedömning 20 juli av förutsättningarna för hundverksamheter under hösten 2020. Våra myndigheter rapporterar en fortsatt positiv utvecklingstrend i landet för pandemin, även om smitt-trycket är fortsatt en av de högsta i Europa. Av utvecklingen i andra länder kan noteras att flera länder/regioner har fått

Fortsätt läsa

Betr. Uppdaterad information – Covid-19

  Utifrån en samlad bild av de reaktioner som kommit på SKKs Centralstyrelses (CS) uttalande kring klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 från den 9 juni 2020 har en förnyad bedömning gjorts. CS står kvar vid att känna en stor oro inför utvecklingen av pandemin. CS ser även

Fortsätt läsa

Klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020

SENAST UPPDATERAD DEN 10 JUNI 2020  Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen under sommaren och början av hösten 2020. Vid sitt möte den 9 juni tog Centralstyrelsen åter upp frågan om klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras under sommaren och början av hösten

Fortsätt läsa

Nya riktlinjer för års- och fullmäktigemöten

I mars fattade SKKs Föreningskommitté beslut om att tillsvidare avråda från genomförande av fysiska års- och fullmäktigemöten inom organisationen. Kommittén införde även två tillfälliga mötestyper för att möjliggöra stämmor på distans under våren. Besluten fattades med förhoppningen att sommaren skulle innebära förändrade förutsättningar för att träffas i större grupper. När

Fortsätt läsa

Nyhetsbrev från SKK

Bästa medlemmar Coronakrisen fortsätter att påverka oss i både stort och smått. Jag tycker att det är mycket tråkigt att vi inte kan träffas med våra hundar på det sätt som vi är vana vid. Jag vet att det är många som har hundar som de skulle vilja kunna ställa

Fortsätt läsa

Klubbverksamhet under vår och sommar 2020

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen fram till 31 maj och efter 1 juni 2020.   Information om Centralstyrelsens beslut har skickats till berörda klubbar innan den publicerats på SKKs webbplats.  Inställd klubbverksamhet – till och med 31 maj SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet

Fortsätt läsa

Information från Köpahund.se

Kvalitetssäkra ditt varumäke som uppfödare på Köpahund.se Valpsäsongen närmar sig med stormsteg och vi på Svenska Kennelklubbens kansli märker ett ökat tryck från valpköpare som letar efter en uppfödare att köpa sin drömvalp från. I dagarna kommer vi att lansera några korta reklamfilmer som förväntas öka intresset för att köpa

Fortsätt läsa