Års- och fullmäktigemöten under 2021

Års- och fullmäktigemöten under 2021 SKKs Föreningskommitté har fattat följande beslut som rör årsmötessäsongen 2021:   Fysiska års- och fullmäktigemöten Föreningskommittén avråder under rådande omständigheter fortsatt från fysiska årsmöten. Avrådan sker mot bakgrund av medlemmars olika förutsättningar att delta i möten och de goda möjligheter som finns för att genomföra

Fortsätt läsa

Planerar du att para din tik – läs det här först!

Artikel SPHK – siberian husky och alaskan malamute Planerar du att para din tik – läs det här först! Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) vänder oss med den här artikeln till uppfödare och blivande uppfödare av siberian husky och alaskan malamute inom Svenska Kennelklubben. UKK ansvarar för att sprida kunskap om

Fortsätt läsa

Skulle du vilja hjälpa SPHK som ny medlemsansvarig.

SPHK är en specialklubb under SKK. Vi har idag drygt 1 200 medlemmar fördelat på 4 rasklubbar och 6 distrikt, varav västra distriktet är vilande. För att bli medlem i SPHK söker man sitt medlemskap via SKK online. De placerar in medlemmen/medlemmarna i aktuell rasklubb och distriktstillhörigheten efter postnummer. Som

Fortsätt läsa

Från riksidrottsförbundet

Hej! Lite information angående Coronaviruset Från och med 15 augusti anpassar SKK våra rekommendationer till de som Riksidrottsförbundet gjort till sina klubbar. Riksidrottsförbundet har bland annat haft samråd med polisen kring dessa rekommendationer. Riksidrottsförbundet Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Vad innebär det

Fortsätt läsa

From WSA

Dear Members, With the Covid-19 pandemic hitting the world we all face a new way of living. The pandemic has also had an unforeseen impact on the world of sport including the sled dog sport, forcing us to adapt to the new environment we now all live in. The Board

Fortsätt läsa

Betr. Uppdaterad information – Covid-19

SKKs presidium har gjort en ny bedömning 20 juli av förutsättningarna för hundverksamheter under hösten 2020. Våra myndigheter rapporterar en fortsatt positiv utvecklingstrend i landet för pandemin, även om smitt-trycket är fortsatt en av de högsta i Europa. Av utvecklingen i andra länder kan noteras att flera länder/regioner har fått

Fortsätt läsa

Betr. Uppdaterad information – Covid-19

  Utifrån en samlad bild av de reaktioner som kommit på SKKs Centralstyrelses (CS) uttalande kring klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 från den 9 juni 2020 har en förnyad bedömning gjorts. CS står kvar vid att känna en stor oro inför utvecklingen av pandemin. CS ser även

Fortsätt läsa

Klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020

SENAST UPPDATERAD DEN 10 JUNI 2020  Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen under sommaren och början av hösten 2020. Vid sitt möte den 9 juni tog Centralstyrelsen åter upp frågan om klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras under sommaren och början av hösten

Fortsätt läsa