Mertitering

Vid arrangemang av meritering/arbetsprov kan Ingen rasklubb eller distrikt kräva att meriteringsblanketterna ska vara dataskrivna.
Är blanketten ifylld för hand har SPHK som krav att den ska vara tydliga och läsbar.
Anders Hörnlund
Ordförande SPHK