Betr. Uppdaterad information – Covid-19

SKKs presidium har gjort en ny bedömning 20 juli av förutsättningarna för hundverksamheter under hösten 2020. Våra myndigheter rapporterar en fortsatt positiv utvecklingstrend i landet för pandemin, även om smitt-trycket är fortsatt en av de högsta i Europa. Av utvecklingen i andra länder kan noteras att flera länder/regioner har fått

Fortsätt läsa

Betr. Uppdaterad information – Covid-19

  Utifrån en samlad bild av de reaktioner som kommit på SKKs Centralstyrelses (CS) uttalande kring klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 från den 9 juni 2020 har en förnyad bedömning gjorts. CS står kvar vid att känna en stor oro inför utvecklingen av pandemin. CS ser även

Fortsätt läsa

Klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020

SENAST UPPDATERAD DEN 10 JUNI 2020  Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen under sommaren och början av hösten 2020. Vid sitt möte den 9 juni tog Centralstyrelsen åter upp frågan om klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras under sommaren och början av hösten

Fortsätt läsa

Nya riktlinjer för års- och fullmäktigemöten

I mars fattade SKKs Föreningskommitté beslut om att tillsvidare avråda från genomförande av fysiska års- och fullmäktigemöten inom organisationen. Kommittén införde även två tillfälliga mötestyper för att möjliggöra stämmor på distans under våren. Besluten fattades med förhoppningen att sommaren skulle innebära förändrade förutsättningar för att träffas i större grupper. När

Fortsätt läsa

SPHKs styrelsemöte den 7 april 2020.

Här kommer en kort rapport från SPHKs styrelsemöte den 7 april 2020. Styrelsemötet höll per telefon utifrån det rådande läget med Covid-19 och närvarade gjorde rasklubbar och funktionärer från arbetsutskottet i styrelsen. Under styrelsemötet behandlades Covid-19 och dess påverkan på SPHKs verksamheter. Under styrelsemötet den 7 april 2020 beslöts följande:

Fortsätt läsa

Nyhetsbrev från SKK

Bästa medlemmar Coronakrisen fortsätter att påverka oss i både stort och smått. Jag tycker att det är mycket tråkigt att vi inte kan träffas med våra hundar på det sätt som vi är vana vid. Jag vet att det är många som har hundar som de skulle vilja kunna ställa

Fortsätt läsa

Klubbverksamhet under vår och sommar 2020

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen fram till 31 maj och efter 1 juni 2020.   Information om Centralstyrelsens beslut har skickats till berörda klubbar innan den publicerats på SKKs webbplats.  Inställd klubbverksamhet – till och med 31 maj SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet

Fortsätt läsa

Inbjudan och nytt datum för SPHKs årsmöte

Inbjudan och nytt datum för SPHKs årsmöte   Med anledning av covid-19 har SPHKs styrelse den 7 april 2020 beslutat att flytta årsmötet till Mora den 19 september. Årsmötet genomförs efter rasklubben för siberian huskys utställning och rasklubben för grönlandshunds träff.   SPHK reserverar sig mot eventuella ändringar beroende på

Fortsätt läsa