KALLELSE ÅRSMÖTE

SPHK kallar till årsmöte torsdagen den 10 maj 2018 Plats: Ånnaboda På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner ska, skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 5/4 2018. Sekreterare: Emma Månsson, Lillfjällvägen 4c, 83171 Östersund.  

Fortsätt läsa