SPHKs arbetshelg

kommer äga rum den 26-27 Augusti på Brobygård.