Manusstopp för 2017

Manusstopp och utgivningsdagar för vår tidning, Polarhunden.

Nummer 1: Manusstopp 20 jan. Utkommer v. 10
Nummer 2: Manusstopp 17 mars Utkommer v. 18
Nummer 3: Manusstopp 19 maj Utkommer v. 27
Nummer 4: Manusstopp 18 aug. Utkommer v. 40
Nummer 5: Manusstopp 3 nov. Utkommer v. 51