Arbetshelgens protokoll publicerat

Protokoll och övriga dokument från arbetshelgen